Identiteit en Simboliek

TRANSLATE

2020

Gedurende Geluksoord se 40ste bestaansjaar is besluit om dit waarvoor Geluksoord staan, naamlik diens aan die inwoners, saam te vat en in die korporatiewe identiteit van die tehuis uit te beeld.

 

Simboliek:

Die hand met buitelyne van twee persone binne-in dui op versorging en koestering van en liefde vir jou medemens.

 

Die kleure is gekies om die wese van Geluksoord en die lewensfase van die inwoners te weerspieël.

 

Die goud/roomkleur simboliseer wysheid, kennis en rustigheid – daarom die hand wat die diens met deernis doen. Die twee persone is groen en donkerbruin/wynrooi.

 

Die bruin/wynrooi is ‘n aardse kleur wat sekuriteit, ondersteunig en ‘n gevoel van behoort simboliseer.

 

Groen simboliseer groen lewe, herlewing en lente.

 

Dit word reeds by Geluksoord gebruik en kontinuïteit is belangrik.

2019

‘n Behoefte het ontstaan vir ‘n ontwerp wat gebruik kon word vir verjaardagkaartjies wat warmte oordra. Die embleem is deur die Interne Fondsinsamelingskomitee geskep vir korrespondensie en items wat tydens markdag verkoop word. Lizette Murray, sekretaresse van die komitee, het die olyftak voorgestel.

1980

In die beginjare het die destydse Vriendekring van Geluksoord ruim bygedra in die vorm van liefdadigheid, fondsinsamelings en straatkollektes. Dié groep dames was ook instrumenteel in die daarstel en inrig van die haarsalon.

 

In 1980 het hulle ‘n wapen aan Geluksoord in tapeserievorm gegee. Hierdie wapen hang steeds in die gang by die voorportaal. Die wapen is tiperend van die 1980’s en bevat simboliek wat eie is aan die Eikestad.

RAAK BETROKKE BY GELUKSOORD:

 

‘n Paar praktiese idees en moontlikhede hoe u ‘n verskil in hul lewe kan maak:

 

  • Gee ‘n donasie (eenmalig of maandeliks)
  • Skenk ‘n erflating (kontak gerus die tehuis vir meer inligting)
  • Besoek inwoners wie se familie ver woon (wanneer ons weer kan)
  • Raak betrokke by die Markdag of Lentetee – skakel gerus Geluksoord vir meer inligting.