Ons Dienste

TRANSLATE

Geluksoord bied volle losies met 24 uur omvattende verpleegsorg aan.
‘n Verpleegdiensbestuurder, opgeleide verpleegkundiges en verpleegassistente is 24 uur per dag aan diens.

SPYSENIERING EN SKOONMAAK-DIENSTE

Feedem is gekontrakteer om die spyseniering en skoonmaakdienste te lewer.
Geurige, voedsame maaltye word op die perseel berei.
Drie maaltye met tee en koffie tussenin word daagliks bedien.
Spesiale diëte, behoeftes en allergieë word in ag geneem.

 

PASTORALE SORG

Word deur die verskillende kerklike denominasies verskaf. ‘n Kerkdiens word
weekliks uit die NG Kerk Stellenbosch-Wes na alle eenhede in die tehuis uitgesaai. Dit is die inwoners se keuse om daarna te luister.

MOBIELE BIBLIOTEEK

Stellenbosch Openbare Biblioteek besoek die tehuis gereeld met ‘n mobiele diens aan die inwoners.

SNOEPIE

Daar is ‘n snoepie by Ontvangs vir die inwoners se gerief.

HAARSALON

Professionele haarkapper lewer Maandae dienste in die haarsalon in die hoofgebou.

MEDIESE EN PARAMEDIESE DIENSTE

Stellenbosch beskik oor algemene praktisyns, spesialiste, tandartse, arbeids- en fisioterapeute.

Geluksoord is 10 minute vanaf die Provinsiale hospitaal, 10 minute vanaf Stellenbosch Medi-Clinic en 5 minute vanaf die Medi-Clinic Winelands Ortopediese Hospitaal.

Inwoners wat nie aan ‘n mediese fonds behoort nie en daarvoor kwalifiseer, kan van die Stellenbosch Hospitaal en Cloetesville Kliniek se dienste gebruik maak.

Algemene praktisyns besoek ook hul pasiënte by die tehuis wanneer moontlik en of die situasie dit vereis.

RAAK BETROKKE

‘n Paar praktiese idees en moontlikhede hoe u ‘n verskil in hul lewe kan maak:

 

  • Gee ‘n donasie (eenmalig of maandeliks)
  • Skenk ‘n erflating(kontak gerus die tehuis vir meer inligting)
  • Besoek inwoners wie se familie ver woon(wanneer ons weer kan)
  • Raak betrokke by die Markdag of Lentetee – skakel gerus Geluksoord vir meer inligting.